நாயபிமானம்

வளர்ப்பு பிராணிகள் – பிராணிகள் Mar 12th, 2006 | By வாசன் | Category: பொது | Edit நாங்கள் வசிக்கும் தெரு, தெற்கு பார்த்த வீடுகள் பன்னிரெண்டும், வடக்கு பார்க்கும் வீடுகள் எட்டும் கொண்டது. தன் கடைசி நாட்களை… மேலும் படிக்க.. »

அப்பா,நைனா,வாப்பா,dad,pops……

2007 தந்தையர் தினமன்று பதிந்து கொண்டது, திரும்பவும் எடுத்துப் போடத் தோன்றியது….

இந்தியா ஒரு ஜனநாயகம் (அல்லது) பெரும் முரண் நகை

தாய் மண்ணில் பெற்ற தாய் தவிக்க, ‘செல்ல மகன்’ நுழைய வழி இல்லை. வெட்கம், வேதனை.. துயரம்.. மனசாட்சி என்பது இன்னும் கொஞ்சமாகவாவது உள்ள தமிழர்கள், மனிதர்களின் அன்பான கவனத்திற்கு. அரசியல்வாதிகளின் அழுக்கு மனங்கள் சாமான்யன்களின் வாழ்வை ஆட்டிப்படைப்பது என்று விட்டகலும்..?… மேலும் படிக்க.. »

எழுத்துச் செயலி

இப்பதிவு..?

தமிழ் எழுதுவது மறந்து போகாமலிருக்க.

பதிவன் பற்றி..

தமிழ் அமேரிக்கன்.

தொகுப்பு

செய்தியிதழ்

தமிழர்

திரட்டிகள்

நிர்வாகம்