நாயபிமானம்

வளர்ப்பு பிராணிகள் – பிராணிகள் Mar 12th, 2006 | By வாசன் | Category: பொது | Edit நாங்கள் வசிக்கும் தெரு, தெற்கு பார்த்த வீடுகள் பன்னிரெண்டும், வடக்கு பார்க்கும் வீடுகள் எட்டும் கொண்டது. தன் கடைசி நாட்களை கவனத்துடன் எண்ணிக் கொண்டிருக்கும் (இருந்த) ஒரு கிழவரின் வீடு தவிர்த்த மற்ற வீடுகள் அனைத்திலும் வளர்ப்பு பிராணிகள் உள்ளன(ர்) ஓடிப்போன வீதி நாய் பற்றி எழுதி ஆறாண்டுகள் ஆகிவிட்டது. ஸ்கூடர் யாருக்கும் ஞாபகத்திலில்லை. இது […]

இந்தியா ஒரு ஜனநாயகம் (அல்லது) பெரும் முரண் நகை

தாய் மண்ணில் பெற்ற தாய் தவிக்க, ‘செல்ல மகன்’ நுழைய வழி இல்லை. வெட்கம், வேதனை.. துயரம்.. மனசாட்சி என்பது இன்னும் கொஞ்சமாகவாவது உள்ள தமிழர்கள், மனிதர்களின் அன்பான கவனத்திற்கு. அரசியல்வாதிகளின் அழுக்கு மனங்கள் சாமான்யன்களின் வாழ்வை ஆட்டிப்படைப்பது என்று விட்டகலும்..? நன்றி: http://www.bbc.co.uk/tamil